Välkommen!

Här loggar du in på ditt konto på SPSM Fortbildning. På Min sida hittar du aktuell information om de aktiviteter du har anmält dig till.

 

Du kan också söka och anmäla dig till kurser, distanskurser, konferenser och andra aktiviteter som vi erbjuder inom det specialpedagogiska området.

Sök aktivitet
 • Att möta barn och elever med hörselnedsättning

  Distanskurs om hörselnedsättningar- möjligheter och utmaningar i lärandet. Distanskursen vänder sig till all personal som möter barn och elever med hörselnedsättning i förskola och skola.

  Startar: 2014-08-25 Plats: Distans
 • Matematik i vardagen - seminarium för förskolan, Jönköping

  Seminariet handlar om ”Matematik i vardagen” och information om Specialpedagogiska skolmyndigheten.

  Startar: 2014-08-28 Plats: Jönköping, Lokal: Visionen, Qulturumhuset, Hus B4, Länssjukhuset Ryhov
 • Lära ute - möjligheter för ALLA

  Genom att lära ute skapar vi möjligheter till ett lustfyllt lärande och upplevelser med hela kroppen. Det ger också goda förutsättningar att stimulera elevers kreativitet och samarbetsförmåga. Denna kurs vill visa olika sätt att möjliggöra delaktighet och lärande i inkluderande verksamheter.

  Startar: 2014-08-28 Plats: Örebro, Naturens Hus Café, Oljevägen 15
 • En inblick i ICF - ett verktyg för kartläggning

  ICF, står för klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.

  Kursen vänder sig i första hand till personal i alla skolformer
  som vill arbeta med ICF i sin vardag.

  Startar: 2014-09-01 Plats: Distans
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Introduktionskurs till att känna igen och få förståelse för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel AST-autismspektrumtillstånd (Aspergers syndrom och autism) och ADHD.

  Startar: 2014-09-01 Plats: Distans
 • Grav språkstörning (södra)

  En distanskurs som söker ökad kompetens och handledning kring funktionsnedsättningen GSS - gravspråkstörning.
  Kursen följer ett helt läsår med start i september och avslutning i april och pågår i nätverksform med tre fysiska kursträffar. Kursen riktar sig  till personal i alla skolformer främst i södra regionen.

  Startar: 2014-09-01 Plats: Distans
 • Likheter och skillnader mellan styrdokumenten i grundsärskola och grundskola

  Likheter och skillnader i styrdokumenten i grundskolan och grundsärskola.

  särskola, utvecklingsstörning, tillgänglig lärmiljö, inkludering, integrering, styrdokument, tillgänglig undervisning, läroplaner

  Startar: 2014-09-02 Plats: Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Grundkurs bliss

  Dagarna kommer att ge dig en inblick i bliss som är ett grafiskt språk inom alternativ och kompletterande kommunikation.

  Startar: 2014-09-03 Plats: Örebro, plats meddelas senare
 • Studie- och lärgrupp om pedagogiska utmaningar i förskolan, Stockholm

  Förskola

  Startar: 2014-09-03 Plats: Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Vad innebär tillgänglig vuxenutbildning

  Ett seminarium för utbildningsansvariga inom vuxenutbildning.

  Startar: 2014-09-03 Plats: Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17Göteborg

 
Sida 1 av 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 nästa sista

Nätverk

OBS!
Våra digitala nätverk drivs i vår gamla plattform. Inloggning via länken nedan.

Till nätverk i vår gamla plattform 

Om du vill få våra sidor upplästa, kan du få det med programmet Talande Webb. Information om funktioner och nedladdning hittar du om du klickar på bilden nedan.

Talande webb