Välkommen till SPSM Fortbildning

Här loggar du in på ditt konto på SPSM Fortbildning. På Min sida hittar du aktuell information om de aktiviteter du har anmält dig till. Om du inte har något konto sedan tidigare så får du ett automatiskt första gången du anmäler dig till en aktivitet hos oss.

 

Du kan också söka och anmäla dig till kurser, distanskurser, konferenser och andra aktiviteter som vi erbjuder inom det specialpedagogiska området. Nedan hittar du alla fortbildningsaktiviteter som vi erbjuder inom det specialpedagogiska området.Filtrera

Aktivitet

Funktionsnedsättning

Målgrupp

Tema

Skolform

Sök aktivitet
 • Utvecklingsstörning - utvecklingsmöjligheter

  Är du intresserad av att skapa en god och tillgänglig lärandemiljö för barn, elever eller vuxenstuderande med utvecklingsstörning? Kursen vänder sig till dig som möter barn, elever och vuxnamed utvecklingsstörning inom samtliga skolformer. Kursen är på grundläggande nivå.

  Startar: 2016-08-22 Plats: Distans
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - fortsättningskurs

  Nätbaserad kurs som syftar till att deltagarna utvecklar sin förståelse för och kunskap om barns och elevers olika kognitiva förutsättningar, där vissa har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som till exempel adhd och autism.

  Startar: 2016-08-29 Plats: Distans
 • Tidig dövblindhet steg 1

  En nätbaserad kurs som vänder sig till personal som arbetar direkt med personer som har tidigt dövblindhet.

  Kursen innehåller två fysiska träffar den 13-14 september 2016 och den 11-12 januari  2017.

  Startar: 2016-08-29 Plats: Distans
 • Grav språkstörning (södra)

  En nätbaserad kurs för skolpersonal som söker ökad kunskap om och förståelse för funktionsnedsättningen grav språkstörning. Kursen innehåller tre fysiska träffar i Malmö.

  Startar: 2016-08-29 Plats: Distans
 • Grav språkstörning (östra)

  En nätbaserad kurs för skolpersonal som söker ökad kunskap om och förståelse för funktionsnedsättningen grav språkstörning. Kursen innehåller tre fysiska träffar i Stockholm.

  Startar: 2016-08-29 Plats: Distans
 • Utveckla lärandemiljöer och pedagogiskt arbete med anpassningar för barn med hörselnedsättning, Stockholm

  Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser kännetecknas av ett specialpedagogiskt perspektiv. Kursens innehåll fokuserar på styrdokument, didaktik, lärandemiljöer, anpassningar och aktuell forskning. Kursdagarna fokuserar på pedagogers arbete och stort utrymme ges för reflektion och möjlighet att göra kopplingar till den egna praktiken.

  Startar: 2016-08-31 Plats: Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Utveckla lärandemiljöer och pedagogiskt arbete med anpassningar för elever med hörselnedsättning, Stockholm

  Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser kännetecknas av ett specialpedagogiskt perspektiv. Kursens innehåll fokuserar på styrdokument, didaktik, lärandemiljöer, anpassningar, bedömning, åtgärdsprogram och aktuell forskning. Kursdagarna fokuserar på pedagogers arbete och stort utrymme ges för reflektion och möjlighet att göra kopplingar till den egna praktiken.

  Startar: 2016-08-31 Plats: Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Dialogmöten om SiSam-modellen

  Seminariet syftar till att utveckla och pröva en modell för obruten skolgång och stärkt skolförankring för de ungdomar som vårdas hos SiS.

  Startar: 2016-09-01 Plats: Skellefteå, Stadshuset, Lokal E1
 • Att möta förskolebarn med lindrig, måttlig och svår synnedsättning (ej blindhet) Stockholm

  Kursdagarna innehåller föreläsningar, erfarenhetsutbyte och syftar till att ge grundläggande kunskaper inom området lindrig, måttlig och svår synnedsättning (ej blindhet)

  Startar: 2016-09-01 Plats: Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Dialogmöten om SiSam-modellen i Karlstad

  Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder den kommun som ingått avtal med Statens Institutionsstyrelse möjligheten att delta i Dialogmöten om SISam-modellen. 

  Startar: 2016-09-01 Plats: Karlstad, Scandic Winn, Norra Strandgatan 9-11

 
Sida 1 av 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 nästa sista