Välkommen till SPSM Fortbildning

Här loggar du in på ditt konto på SPSM Fortbildning. På Min sida hittar du aktuell information om de aktiviteter du har anmält dig till. Om du inte har något konto sedan tidigare så får du ett automatiskt första gången du anmäler dig till en aktivitet hos oss.

 

Du kan också söka och anmäla dig till kurser, distanskurser, konferenser och andra aktiviteter som vi erbjuder inom det specialpedagogiska området. Nedan hittar du alla fortbildningsaktiviteter som vi erbjuder inom det specialpedagogiska området.Filtrera

Aktivitet

Funktionsnedsättning

Målgrupp

Tema

Skolform

Sök aktivitet
 • Dialogmöte om SiSam-modellen, Solna

  Dialogmöte,  SiSam-modellen

  Startar: 2015-12-01 Plats: Stockholm, Nordic Sea hotel, Vasaplan 4, Stockholm
 • Barn och ungdomar med cerebral synnedsättning - CVI

  Distanskursen innehåller övergripande information om cerebral synnedsättning (CVI) och konsekvenser för undervisningssituationen.

  Startar: 2016-01-12 Plats: Distans
 • Barn med måttlig till svår synnedsättning 6-12 år

  Seende och synen
  Aspekter på att utvecklas med synnedsättning
  Samspel och kommunikation
  Studieteknik, lärmiljöanpassning och skolarbete
  Stöd i skolan och på fritiden

   

  Startar: 2016-01-12 Plats: Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Flexiboard som alternativt styrsätt

  Distanskurs i att göra individuellt anpassade överlägg för Flexiboard till en elev utifrån dess förutsättningar och behov.

  Startar: 2016-01-18 Plats: Distans
 • Att möta barn och elever med hörselnedsättning, Jönköping

  En kurs på basnivå för personal som möter barn och elever med hörselnedsättningar i förskola, skola och vuxenutbildning. Kursen genomförs i samverkan med Region Jönköpings län.

  Startar: 2016-01-20 Plats: Jönköping, Qulturum
 • Att möta barn, elever och vuxna med lindrig - svår synnedsättning, Göteborg

  Kursen ger grundläggande kunskaper om de pedagogiska konsekvenserna av lindrig, måttlig eller svår synnedsättning.

  Startar: 2016-01-20 Plats: Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Att arbeta med barn med hörselnedsättning i förskola

  Kursen beskriver hur hörselsinnet fungerar, orsaker till hörselnedsättningar och konsekvenser. Vi diskuterar hörseltekniska hjälpmedel och ljudmiljöns betydelse. 

  Startar: 2016-01-21 Plats: Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Utveckla lärandemiljöer och pedagogiskt arbete med anpassningar för elever med hörselnedsättning.

  Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser kännetecknas av ett specialpedagogiskt perspektiv. Kursens innehåll fokuserar på styrdokument, didaktik, lärandemiljöer, anpassningar, bedömning, åtgärdsprogram och aktuell forskning. Kursdagarna fokuserar på pedagogers arbete och stort utrymme ges för reflektion och möjlighet att göra kopplingar till den egna praktiken.

   

  Mellan kurstillfällena förväntas deltagarna att utföra uppgifter som kommer att ligga till underlag för kurstillfälle 2.

   

   

  Startar: 2016-01-21 Plats: Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Specialpedagogiskt perspektiv på vuxenutbildning

  Kurs på distans för pedagoger inom vuxenutbildning.

  Startar: 2016-01-25 Plats: Distans
 • Grundkurs, Spielmeyer-Vogt

  -

  Startar: 2016-01-25 Plats: Örebro, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Ekeskolans kurslokal, Eriksbergsgatan 3

 
Sida 1 av 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nästa sista