Välkommen!

Här loggar du in på ditt konto på SPSM Fortbildning. På Min sida hittar du aktuell information om de aktiviteter du har anmält dig till.

 

Du kan också söka och anmäla dig till kurser, distanskurser, konferenser och andra aktiviteter som vi erbjuder inom det specialpedagogiska området.

Sök aktivitet
 • Mötesplats - Bliss

  Mötesplats för personer som i sitt arbete använder, eller är allmänt intresserade av, Bliss.

  Startar: 2014-06-09 Plats:
 • Mötesplats - Grav språkstörning

  Mötesplats för personer som genomgått SPSM:s distanskurs Grav språkstörning.

  Startar: 2014-06-09 Plats:
 • Mötesplats - CHARGE

  Mötesplats för personer som är intresserade av Charge syndrom. Ett syndrom som innebär svårigheter med sinnesintegrering och att det finns syn-ooch hörselnedsättning eller dövblindhet.

  Startar: 2014-06-09 Plats:
 • Mötesplats - Förvärvad hjärnskada

  En mötesplats för oss som jobbar med och omkring personer med förvärvade hjärnskador.

  Startar: 2014-06-09 Plats:
 • Mötesplats - Punkten

  Mötestplats för personer som genomgått kursen "Elev med svår synnedsättning eller blindhet" i SPSM:s regi.

  Startar: 2014-06-10 Plats:
 • Nätverksmöte kring NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) i Stockholms län och Region Gotland

  Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF

  Startar: 2014-09-19 Plats: Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Uppdragsutbildning Mjölby kommun - NPF

  Uppdragsutbildning mot Mjölby kommun - kurs till att känna igen och få förståelse för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som t. ex. ADHD, Aspergers syndrom och autism (AST).

  Startar: 2014-09-29 Plats: Distans
 • Nätverksträff AST

  Nätverksträff enligt särskild sändlista. Tema för träffen är projektet SoligAST.

  Startar: 2014-09-30 Plats: Kungsbacka, Specialpedagogiskt centrum, Sommarlustvägen 2
 • Specialpedagogen i elevhälsan

  Specialpedagog, elevhälsa, samtal

  Startar: 2014-10-01 Plats: Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Alternativa verktyg - Matematik - it, internet och appar

  Alternativa verktyg - Matematik - it, internet och appar är en "prova på" kurs. Deltagarna ges möjlighet att själva prova att använda olika verktyg på dator och pekplatta. Kursens fokus är it som verktyg för elever där it tillför andra möjligheter än traditionella läromedel.

  Startar: 2014-10-06 Plats: Distans

 
Sida 1 av 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nästa sista

Talande webb

Om du vill få våra sidor upplästa, kan du få det med programmet Talande Webb. Information om funktioner och nedladdning hittar du om du klickar på bilden nedan.

Talande webb