Välkommen till SPSM Fortbildning

Här loggar du in på ditt konto på SPSM Fortbildning. På Min sida hittar du aktuell information om de aktiviteter du har anmält dig till. Om du inte har något konto sedan tidigare så får du ett automatiskt första gången du anmäler dig till en aktivitet hos oss.

 

Du kan också söka och anmäla dig till kurser, distanskurser, konferenser och andra aktiviteter som vi erbjuder inom det specialpedagogiska området. Nedan hittar du alla fortbildningsaktiviteter som vi erbjuder inom det specialpedagogiska området.

Sök aktivitet
 • Dialogmöten om SiSam-modellen i Växjö

  Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder den kommun som ingått avtal med Statens institutionsstyrelse möjligheten att delta i Dialogmöten om SiSam-modellen.

  Startar: 2015-05-27 Plats: Växjö, Elite Park Hotel, V Esplanaden 10-14
 • Dialogmöten om SiSam-modellen i Karlskrona

  Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder den kommun som ingått avtal med Statens institutionsstyrelse möjligheten att delta i Dialogmöten om SiSam-modellen.

  Startar: 2015-05-28 Plats: Karlskrona, First Hotel Statt, Ronnebygatan 37-39
 • Samspel som lyfter – ett projekt om empatiskt ledarskap i förskolan

  I detta webbseminarium lyfter vi fram ett projekt från Åre kommun och Taffelbäckens förskola som arbetat med Samspel som lyfter, ett projekt för att utveckla lärmiljön inom förskolan.

  Startar: 2015-06-11 Plats: Webbseminarium i Adobe Connect
 • Att utveckla en tillgänglig lärmiljö, Malmö

  Tillgänglighet i förskolan och skolan handlar om att kunna anpassa den pedagogiska sociala och fysiska miljön utifrån barn och elevers behov.

  Startar: 2015-08-27 Plats: Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
 • Dialogmöten om SiSam-modellen i Kalix

  Seminariet syftar till att utveckla och pröva en modell för obruten skolgång och stärkt skolförankring för de ungdomar som vårdas hos SiS.

  Startar: 2015-08-27 Plats: Kalix, Kalix Kommunhus
 • Tidigt inträffad dövblindhet steg 1

  Kursen vänder sig till personal som arbetar direkt med personer som har tidigt inträffad dövblindhet.

  Kursen innehåller två fysiska träffar den 2-3 september och den 13-14 januari och däremellan hålls den på distans.

  Startar: 2015-08-31 Plats: Distans
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Introduktionskurs till att känna igen och få förståelse för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel AST-autismspektrumtillstånd (Aspergers syndrom och autism) och ADHD.

  Startar: 2015-08-31 Plats: Distans
 • Grav språkstörning (södra)

  En webbaserad distanskurs för skolpersonal som söker ökad kunskap om och förståelse för funktionsnedsättningen grav språkstörning. Kursen pågår under ett läsår och baseras på att deltagarna följer ett barn eller en elev med språkstörning. Kursen riktar sig  till personal i alla skolformer främst i södra regionen.

  Startar: 2015-09-01 Plats: Distans
 • Utredning och mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

  Distanskursen ger en grundläggande kunskap om funktionsnedsättningen utvecklingsstörning samt rutiner för utredning och mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola.

   

  Startar: 2015-09-01 Plats: Distans
 • Vuxenutbildning ur ett specialpedagogiskt perspektiv, Göteborg

  Kursen handlar om vuxnas lärande och om att bygga anpassade lärsituationer utifrån individers delaktighet, olikheter och behov.

  Startar: 2015-09-01 Plats: Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17

 
Sida 1 av 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 nästa sista