Välkommen!

Här loggar du in på ditt konto på SPSM Fortbildning. På Min sida hittar du aktuell information om de aktiviteter du har anmält dig till.

 

Du kan också söka och anmäla dig till kurser, distanskurser, konferenser och andra aktiviteter som vi erbjuder inom det specialpedagogiska området.

Sök aktivitet
 • Uppdragsutbildning NPF Norrbotten

  Uppdragsutbildning till kommuner i Norrbottens län.

  Introduktionskurs till att känna igen och få förståelse för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som t. ex. ADHD, Aspergers syndrom och autism (AST).

   

  Startar: 2014-08-22 Plats: Distans
 • Uppdragsutbildning NPF Motala 3

  Lokal kurs för särskilt inbjuden personal i Motala kommun.

  Introduktionskurs till att känna igen och få förståelse för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som t. ex. ADHD, Aspergers syndrom och autism (AST).

  Startar: 2014-08-25 Plats: Distans
 • Uppdragsutbildning Vadstena kommun - NPF

  Uppdragsutbildning, riktad mot Vadstena kommun, till att känna igen och få förståelse för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som t. ex. ADHD, Aspergers syndrom och autism (AST).

  Startar: 2014-08-26 Plats: Distans
 • Likheter och skillnader mellan styrdokumenten i grundsärskola och grundskola

  Likheter och skillnader i styrdokumenten i grundskolan och grundsärskola.

  särskola, utvecklingsstörning, tillgänglig lärmiljö, inkludering, integrering, styrdokument, tillgänglig undervisning, läroplaner

  Startar: 2014-09-02 Plats: Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Studie- och lärgrupp om pedagogiska utmaningar i förskolan, Stockholm

  Förskola

  Startar: 2014-09-03 Plats: Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Vad innebär tillgänglig vuxenutbildning

  Ett seminarium för utbildningsansvariga inom vuxenutbildning.

  Startar: 2014-09-03 Plats: Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17Göteborg
 • Alternativa verktyg - Läsa e-böcker

  Alternativa verktyg - Läsa e-böcker är en "prova på" kurs. Deltagarna ges möjlighet att själva prova att använda olika verktyg på dator, smartphone eller pekplatta.

  Startar: 2014-09-08 Plats: Distans
 • Specialpedagogiskt perspektiv på vuxenutbildning

  Kursen genomförs på distans och pågår under perioden hösten 2014 med omfattning ca 12 veckor.

  Startar: 2014-09-08 Plats: Distans
 • Den mångkulturella skolan

  En distanskurs kring bemötande av barn, elever och studerande med funktionsnedsättning och annan språklig och kulturell bakgrund.

  Startar: 2014-09-08 Plats: Distans
 • Utvecklingsstörning - utvecklingsmöjligheter

  Är du intresserad av att skapa en god lärandemiljö för barn/elever med utvecklingsstörning? Kursen vänder sig till pedagoger eller arbetslag i förskola/skola som i sitt arbete möter barn/elever med utvecklingsstörning. Kursen är på grundläggande nivå.

  Startar: 2014-09-08 Plats: Distans

 
Sida 1 av 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 nästa sista

Talande webb

Om du vill få våra sidor upplästa, kan du få det med programmet Talande Webb. Information om funktioner och nedladdning hittar du om du klickar på bilden nedan.

Talande webb