Fortbildning

Tillbaka

Tematräff - AKK i teori och praktik

Aktivitets ID:
129038
Tid:
12 oktober 2017, kl 15:00 - 18:00
Plats:
Göteborg, SPSM, Kruthusgatan 17
Typ av aktivitet:
Tematräff
Målgrupp:
Lärare Pedagog, Elevassistent Resursperson, Specialpedagog Speciallärare, Rektor Chef
Sista anmälningsdag:
2017-10-02
Platser kvar:
0
Pris:
Ingen avgiftAnmäl dig till reservlistan

Har du redan inloggningsuppgifter från SPSM Fortbildning?
Det går snabbare och enklare att anmäla om du loggar in. Dessutom samlas de aktiviteter du deltar i på ett ställe. Så att du kan överblicka vilka aktiviteter du deltagit i.

Logga in

Uppgifter om dig själv
Kontaktuppgifter
Uppgifter om mitt arbete
Uppgifter om min arbetsplats
Villkor för min egen medverkan i fysiska möten


När jag deltar i SPSMs aktiviteter behöver jag


Övrigt

Villkoren för deltagande finns beskrivna i sin helhet på under ”Villkor och förutsättningar”. Där kan du bland annat se hur vi hantera personuppgifter, vad som gäller vid avbokningar etc

Läs villkor och förutsättningar. Stäng det när du läst texten så kommer du tillbaka till anmälningsformuläret.

Du måste godkänna Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor för deltagande
Avbryt

Beskrivning

Tematräffen kommer att tydliggöra vikten av allas rätt till kommunikation och möjlighet till lärande och utveckling.

Innehåll:

  • SPSM och myndighetens uppdrag och stöd
  • Presentation av DART:s verksamhet
  • Aktuell forskning och praktiska exempel som bidrar till tillgänglighet, delaktighet och ökad måluppfyllelse
  • Rätten till kommunikation
  • Erfarenhetsutbyte

Tematräffen genomförs i samarbete med DART:
Sofia Wallin, Logoped
Helena Molker Lovén, Pedagog
Eva Holmqvist, Arbetsterapeut

Medverkande

Päivi Hiipakka Lindberg, Anna-Karin Mattiasson-Ewelind, Johnny Andersson

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger, specialpedagoger, personer i ledningsfunktion och elevassistenter.

Syfte

Att som deltagare ta del av forskning och inspirerande exempel om hur AKK kan bidra till att skapa en tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande med behov av kommunikationsstöd.

Mål

Att kursdeltagarna har kunskap om:

- omgivningens och organisationens betydelse för en kommunikativ miljö.

- hur stödja kommunikation med bilder, symboler och tecken i sin verksamhet.

- hur använda lärverktyg som ett stöd i kommunikation.

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Päivi Hiipakka Lindberg, paivi.hiipakka-lindberg@spsm.se, 0725470159

Upplysningar om administration:
Margareta Andersson, margareta.andersson@spsm.se, 010-4735297