Fortbildning

Tillbaka

INSTÄLLD! Mötas - mötet mellan skolpersonal och flerspråkiga elever med funktionsnedsättning

Aktivitets ID:
104783
Tid:
25 januari 2017, kl 14:30 - 16:30
Plats:
Växjö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Insikten, Västra Esplanaden 9 A
Typ av aktivitet:
Tematräff
Målgrupp:
Förskolepersonal, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2017-01-18
Platser kvar:
15
Pris:
Ingen avgift

Observera att det är försent att anmäla sig till denna aktivitet eftersom sista anmälningsdag har passerat!

Beskrivning

Tematräffen har föreläsningsinslag varvat med diskussion och erfarenhetsutbyte. Syftet är att ge ökad förståelse om pedgogiska konsekvenser av funktionsnedsättning i relation till andraspråksinlärning samt hur man kan tillgängliggöra lärmiljön.

Medverkande

Evelinn Fagerberg, Camilla Lindahl Magnusson

Målgruppsbeskrivning

Lärare, förskollärare, speciallärare, specialpedagoger som möter nyanlända elever med funktionsnedsättning

Syfte

Introduktion till stödmaterialet Mötas som kan fungera som ett stöd i arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer för flerspråkiga elever med funktionsnedsättning.

Mål

Efter träffen har deltagaren fått kunskap om materialet Mötas samt hur arbetet kring nyanlända med funktionsnedsättning kan planeras.

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Evelinn Fagerberg, evelinn.fagerberg@spsm.se, 010-4735438
Camilla Lindahl Magnusson, camilla.lindahl-magnusson@spsm.se, 0104735708

Upplysningar om administration:
Christina Larsson, christina.larsson@spsm.se, 010-473 57 44

Övrigt

Kursanmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår