Fortbildning

Tillbaka

Tematräff - AKK i teori och praktik

Aktivitets ID:
140569
Tid:
21 mars 2018, kl 14:30 - 18:00
Plats:
Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
Typ av aktivitet:
Tematräff
Målgrupp:
Rektor, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
Sista anmälningsdag:
2018-03-09
Platser kvar:
10
Pris:
Ingen avgift

Observera att det är försent att anmäla sig till denna aktivitet eftersom sista anmälningsdag har passerat!

Beskrivning

Under tematräffen får deltagarna ta del av aktuell forskning och praktiska exempel på hur AKK med tecken, bild- och symbolstöd kan stimulera och utveckla kommunikation. Deltagarna ges också möjlighet att dela och ta del av erfarenheter som kan främja en kommunikativ miljö.

Innehåll:

Presentation av SPSM:s uppdrag och stöd.
Presentation av DART:s verksamhet.
Aktuell forskning och praktiska exempel som bidrar till tillgänglighet, delaktighet och ökad måluppfyllelse.
Rätten till kommunikation.
Erfarenhetsutbyte.

Medverkande

Johnny Andersson, Anna-Karin Mattiasson-Ewelind, Päivi Hiipakka Lindberg

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger, specialpedagoger, personer i ledningsfunktion och elevassistenter. 

Syfte

Att som deltagare ta del av forskning och inspirerande exempel om hur AKK kan bidra till att skapa en tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande med behov av kommunikationsstöd.

Mål

Att kursdeltagarna har kunskap om:

- Omgivningens och organisationens betydelse för en kommunikativ miljö.

- Hur verksamheten kan stödja kommunikation med bilder, symboler och tecken i sin verksamhet.

- Hur omgivningen kan använda lärverktyg som ett stöd i kommunikation.

 

Funktionsnedsättning

Tal språk och kommunikation

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Anna-Karin Mattiasson-Ewelind, anna-karin.mattiasson-ewelind@spsm.se, 010-4735319
Päivi Hiipakka Lindberg, paivi.hiipakka-lindberg@spsm.se, 0725470159
Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 0104735331

Upplysningar om administration:
Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Övrigt

Välkommen med din anmälan som är personlig.

Efter att anmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om aktiviteten och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Bekräftelse om plats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta ska avbokning ske före start. Du kan själv boka av platsen och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: http://www.spsm.se/fortbildning

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida.