Fortbildning

Tillbaka

Att möta barn, elever och vuxna med lindrig, måttlig och svår synnedsättning

Aktivitets ID:
157051
Tid:
25 oktober 2018, kl 09:30 - 16:00
Plats:
Örebro, City Konferenscenter, Klostergatan 23
Webbadress:
https://www.citykonferenscenter.se/
Tid:
14 november 2018, kl 09:30 - 16:00
Plats:
Örebro, City Konferenscenter, Klostergatan 23
Webbadress:
https://www.citykonferenscenter.se/
Typ av aktivitet:
Kurs
Målgrupp:
Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
Sista anmälningsdag:
2018-09-21
Platser kvar:
10
Pris:
Ingen avgift

Observera att det är försent att anmäla sig till denna aktivitet eftersom sista anmälningsdag har passerat!

Beskrivning

Kursen ger grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av en synnedsättning och innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte.

Vi belyser omgivningens betydelse för delaktighet, aktivitet och lärande. Innehållet har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete.

Innehåll:

  • Ögat och synsystemet
  • Pedagogiska konsekvenser av synnedsättning
  • Arbetsmetoder
  • Praktiska övningar
  • Erfarenhetsutbyte

Mellan de två kursdagarna får deltagarna en arbetsuppgift att göra. Denna tas sedan upp till diskussion vid dag två.

 

Kursen går även i Katrineholm och Falun.

Medverkande

Nina Mohss, Thomas Ragnarsson

Målgruppsbeskrivning

Personal som inom sin pedagogiska verksamhet möter barn, elever och vuxna med lindrig, måttlig och svår synnedsättning.

Syfte

Du som deltagare får grundläggande kunskap om konsekvenser av en synnedsättning och hur du kan anpassa lärmiljön och göra undervisningen tillgänglig.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

  • Synnedsättning och vilka pedagogiska konsekvenser det innebär
  • Bemötande av barn, elever och vuxenstuderande som har en synnedsättning
  • Hur du kan anpassa och skapa en tillgänglig lärmiljö

Funktionsnedsättning

Synnedsättning

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Nina Mohss, nina.mohss@spsm.se, 010-473 55 51
Thomas Ragnarsson, thomas.ragnarsson@spsm.se, 0104735194

Upplysningar om administration:
Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 010-4736029

Förtäring

Kaffe: Ingår